GADGETS
Merda d’artista t-shirt

© Sep T-Shirt
GADGETS
9000 esemplari per omaggiare l’iconica opera Merda d’artista